Klachtenregeling

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er in de communicatie tussen de pedagogisch medewerkster en ouder(s)/verzorger(s) iets misgaat of dat u niet helemaal tevreden bent over de geboden opvang van uw kind. Het is dan van groot belang dat een klacht op de juiste plaats terecht komt en serieus wordt behandeld.

Bij voorkeur verzoeken wij u een klacht eerst bespreekbaar te maken bij de direct betrokken pedagogisch medewerkster. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunt u onze klachtenregeling raadplegen. Als kinderopvangorganisatie hebben wij, in het kader van de Wet kinderopvang, een interne klachtenregeling opgesteld voor ouder(s)/verzorger(s). In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht kunt indienen en wat hiervoor de benodigde te volgen stappen zijn.

Tips, ideeën, aan- of opmerkingen?

Als kinderopvangorganisatie willen wij net als u de beste opvang voor uw kind(eren). Wij staan dan ook open voor alle tips, ideeën, aan- of opmerkigen die ons kan helpen de opvang te verbeteren. Wij nodigen u graag uit om ons contactformulier te gebruiken.

Klachtencommissie

Wij zijn als kinderopvangorganisatie aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. Hiermee bieden wij tevens een externe klachtenregeling. Voor meer informatie kunt u onze klachtenregeling raadplegen of de link naar de geschillencommissie openen.