Groep

Op het kinderdagverblijf werken wij met een verticale groep. Alle kinderen spelen samen op een groep in de leeftijd variërend vanaf 0 maanden tot 4 jaar (van baby, dreumes tot peuter). Alhoewel het kinderdagverblijf ruimte biedt voor maximaal 16 kinderen, hanteren wij een maximum van 12 kinderen per dag behalve op dinsdag en donderdag.

Ieder kind wordt op zijn of haar eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Broertjes en zusjes worden in dezelfde groep opgevangen waarin jongere kinderen zich kunnen optrekken aan de oudere kinderen en waarin oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen. Kinderen leren spelenderwijs van elkaar, ze leren elkaar te respecteren en rekening te houden met elkaar. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden hierdoor bevorderd.

De voordelen van een verticale groep

  • Van 0 tot 4 jaar dezelfde vertrouwde groepsleiding
  • Groepsleiding leert kinderen goed kennen en kunnen zo beter inspelen op individuele behoeftes van het kind.
  • De jongere kinderen leren van de ouderere kinderen en de oudere kinderen leren de jonge kinderen helpen.
  • De kinderen leren om rekening te houden met elkaar en worden tevens gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
  • De kinderen kunnen deelnemen aan diverse activiteiten op de groep van verschillende niveaus. Zo kan een dreumes, indien het hier al aan toe is, met de peuters meedoen aan een peuterspelletje. Een dreumes die wat minder goed meekomt kan echter ook spelen met de babymaterialen.
  • Als ouder/verzorger heeft u meerdere jaren te maken met dezelfde pedagogisch medewerkster. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan.
  • Als ouder/verzorger kunt u van elkaar leren en zien dat sommige problemen ook leeftijdsgebonden kunnen zijn.

Samenstelling van de groep

Bij de samenstelling van de groep wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat er niet te veel kinderen van één leeftijd zijn, maar dat er wel voor ieder kind een leeftijdsgenootje is. Dat is van belang voor het contact in de groep. Verder zullen we proberen rekening te houden met de verhouding jongens en meisjes in de groep.

Op de groep staan per dag twee pedagogisch medewerksters die op vaste dagen aanwezig zijn.