Onze pedagogische visie

Wij creëren een kwalitatieve en gezonde opvang voor kinderen zodat ouders met een gerust en fijn gevoel naar hun werk kunnen gaan. Kinderen komen bij KDV “de Blije Handjes” terecht in een omgeving waar ze zich veilig en geborgen voelen. Vanuit die basis van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid kan een kind zich gaan ontwikkelen tot een eigen ik-persoon.

Bij de Blije Handjes staat een persoonlijke benadering van het kind centraal. Wij geloven dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden en dat het onze taak is om kinderen daartoe de ruimte te geven. Onze werkwijze is er dan ook op gericht een sfeer te creëren waarin de kinderen zich in alle eigenheid kunnen ontwikkelen.

Kleinschalig

Veiligheid, knusheid en warmte vinden wij belangrijk. Onze groep bestaat dan ook uit maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar oud. De groep wordt begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerksters. Zoals het klokje thuis tikt, zo tikt het ook bij “ de Blije Handjes”….dat is ons idee.

Ruimte en rust

De groep is licht en ruimtelijk ingericht. We hebben gekozen voor lichte en natuurlijke kleuren, waarmee een rustige en fijne sfeer is gecreëerd. De ruimtes zijn zo ingericht dat het kind zich uitgedaagd voelt tot ontdekken, onderzoeken en kan experimenteren. Wij zorgen dat er voldoende uitdagend speelgoed is.

Structuur en het stellen van grenzen

Kinderen hebben structuur, grenzen en duidelijkheid nodig. De dagindeling met duidelijke regels is daarom een belangrijk onderdeel van onze kinderopvang. Het geeft kinderen rust, vertrouwen en een houvast. De tijdvakken zijn weliswaar vastgelegd maar dienen als leidraad waar soms van afgeweken kan worden.

Vrij en ongedwongen ontdekken en experimenteren

Elk moment is een leermoment, kinderen zijn nieuwsgierig en proberen graag dingen uit. Wij stimuleren het kind voortdurend in vooral de verschillende activiteiten, waarin het kind interesse toont. Kinderen ontwikkelen hun eigen identiteit via samen spelen, ontdekken, expressie, spel en fantasie.